รอบการแสดง

รอบการแสดง

เราเปิดการแสดงทุกวัน วันละ 3 รอบ

17.00 น. | 18.30 น. | 20.00 น.

การแสดงบนเวทีจะดำเนินการเป็นเวลาประมาณ 60 นาที

โปรดแสดงตั๋วต่อเจ้าหน้าที่ 30นาทีก่อนการแสดงจะเริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ +66 (0) 89 973 6352-7

ติดต่อเรา